Welkom bij IGL EXTRANET!

Het IGL Extranet  uw bestuurlijke vraagbaak - is het communicatiekanaal tussen enerzijds de burgers, de deelnemers en hun raadsleden en anderzijds de bestuurders en de diensten van IGL. Het is ook de bron van alle bestuurlijke informatie voor de bestuurders en de deelnemers van IGL.

Intesa en Ter Heide werken samen aan de toekomst voor mensen met een beperking

 

De Raad van Bestuur heeft in zijn vergadering van donderdag 18 oktober 2018 groenlicht gegeven om een kaderovereenkomst tussen IGL  (Ter Heide en AZERTiE) en Intesa vzw af te sluiten met als doel de mogelijkheid van een structurele samenwerking in de nabije toekomst te onderzoeken.

Abonneren op IGL Extranet RSS