Hoofdstuk VII: Bijkomende bepalingen en overgangsbepalingen

Artikel 49

Elke deelnemer, bestuurder, commissaris-revisor of vereffenaar der vereniging, niet in België gedomicilieerd, is gehouden er keuze van woonplaats te doen voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft.

Bij gebrek zullen alle oproepingen en notificeringen geldig ter zetel van vereniging gedaan worden, waar hij van rechtswege als gedomicilieerd zal worden aanzien.